FOKAL

Fondasyon Konesans ak Libète kreye an 1995 e li gen rekonesans itilite piblik depi an 2000. Se yon fondasyon nasyonal ayisyen ki jwenn finansman prensipalman nan men Open Society Foundations (OSF). OSF se yon rezo fondasyon ak inisyativ ki tabli atravè mond lan gras ak finasye Ongwa Ameriken ki rele George Soros la e k ap fè pwomosyon pou valè demokratik yo. FOKAL resevwa tou finansman nan men Inyon ewopeyèn ak Koperasyon fransèz.

Li plis ...

Fè don

Nou envesti nan lidè vizyonè, pwojè ekstraòdinè ak kominote pwogresis yo
pou pote chanjman dirab ak bati yon avni pwospere pou Ayiti.

Image

Telechaje rapò anyèl Fokal

Òganizasyon nou an angaje l nan bay bon jan rapò sou tout aktivite nou yo,
tout sa nou reyalize yo ak jan nou anvizaje demen, nan dokimante tout chimen nou pase,
pwogrè nou ak defi nou fè fas.

Rapò ki pase deja yo20162017201820192020

Manm konsèy administrasyon FOKAL la

Image

FOKAL - OPEN SOCIETY FOUNDATION HAITI

143, Avenue Christophe BP 2720 HT 6112 Port-au-Prince,Haïti

Tel : (509) 2813-1694

© 2024 fokal. Designed By katabeno

Enskri nan nouvèl FOKAL