AYITI DEMEN

Ayiti Demen se yon òganizasyon san objektif fè pwofi ki dedye nan travay pou amelyore kalite lavi an Ayiti
atravè soutyen li pote bay kominite lokal yo atravè filantwòpi.

Adrès

28 Bethune Street New York, NY 10014 USA

Email: info@ademen.org

Telefòn

+1 347 506 1158 | +1 347 352 1955

Apwopo de Ayiti Demen

Image

Listwa nou

Anvan yo te konnen sou non "Friends of FOKAL", Ayiti Demen te fonde nan lane 2007 pou sipòte aktivite Fondasyon pou Konesans ak Libète (FOKAL), yon fondasyon prive ayisyen ki gen plizyè lane. Pandan ke pwoblèm sosyal ak ekonomik yo te ogmante an Ayiti atravè ane yo, misyon nou te kòmanse ogmante pi plis ke bezwen finansye FOKAL . Anpil jèn dekouraje pou mank opòtinite pou yo rive realize rèv yo ak kontribye nan kominote yo ; atis yo vin difisil pou kreye epi paka viv ak zèv yo kreye ; agrikiltè ak pwodiktè paka pwodui akòz chanjman klimatik ak katastwòf natirèl. Nou abòde kesyon sa yo seriyezman - ak anpil lòt ankò.

Image

FOKAL - OPEN SOCIETY FOUNDATION HAITI

143, Avenue Christophe BP 2720 HT 6112 Port-au-Prince,Haïti

Tel : (509) 2813-1694

© 2024 fokal. Designed By katabeno

Enskri nan nouvèl FOKAL