Commémoration des 10 ans du séisme : Discours de la Présidente de FOKAL au Mémorial du Parc de Martissant

 AJ 760612 janvier 2020

Parc national urbain de Martissant

Mesdames, Messieurs, bonjour,

Merci d’avoir répondu à notre invitation et d’être venus en si grand nombre à cette cérémonie de commémoration du tremblement de terre, dix ans après.

Comme chaque année, nous commémorons le 12 janvier ici dans le mémorial du Parc national urbain de Martissant. Il n’est pas superflu de rappeler que l’idée de faire de ce jardin un mémorial a été proposée par les résident.es de Martissant, au cours d’un « espace de parole » qui a suivi le séisme. C’était une manière de dire qu’il fallait consacrer dans ce parc, un lieu, un espace, un jardin, des fleurs, des arbres qui en tout temps rendraient hommage à toutes celles, tous ceux qui sont morts tragiquement ce jour-là, il y a dix ans. Tant de corps n’ont pas été retrouvés et n’ont pas eu de sépulture décente, de rite funéraire obligé, dans un pays où le culte des morts garde toute sa force symbolique. Ils et elles sont dans notre mémoire et grâce à vous, à nous ici présents, nous n’oublierons pas.

Comme chaque année, c’est un moment spécial de recueillement, de réflexion, sur nos disparu.es, sur le sens de leur mort, de la mort, sur la catastrophe… mais également sur la détresse dans laquelle continue de vivre tant de gens du quartier, tant de gens du pays.

C’est aussi un moment de réflexion sur nous-mêmes, sur nos désirs d’un pays autre, sur son avenir, notre avenir que nous aurions voulu tellement différent de ce passé récent que nous venons de vivre individuellement et collectivement.

Lan 10 lane ki sot pase yo, eske nou rale yon souf tout bon vre ? M ap mande nou, eske nou pote nou pi byen pase anvan tranblemann tè a ?

Repons la se non. Nou te kwè sa moun yo te rele Rekonstriksyon, Refondasyon, te pral pote yon chanjman lan peyi a, te pral louvri chantye, kreye travay, simaye lespwa, yon fason tou pou nou onore paket mil moun ki mouri yo, pou yon malè lan dimansyon sa pa janm rive ankò.

Lan zye tout sitwayèn, tout sitwayen, se pa sa ki fèt. Okontrè. Rèv chanjman an pa janm ateri. Gade anba lavil la, gade tout katye ki monte bridsoukou pou ranplase tout tant ki te tabli tout kote lan kapital la, gade fatra.

Lan plas rèv la, se dezespwa, korypsyon, vole Leta gran jounen, distribisyon gwo zam lagè, masak, fè kidnapin, fè kadejak sou tifi ak fanm, touye moun, boule moun. Se peyi lòk pandan plizyè mwa kote pagen lekòl, inivèsite, tribinal, transpò, mache et latriye.

Eske se konsa nou vle viv ? Eske se konsa nou vle kontinye viv ?

Repons la se non tou. Men m konnen. Nou santi nou enpuisan, san fòs, san konviksyon devan male pandye ki devann lan. Gen anpil travay ki dwe fèt toujou sou pwòp tèt pa n, pou nou rive konprann l ap difisil sinon enposib pou nou chanje sitiyasyon sa an grenn senk. Se pa lan manifestasyon rele aba, se pa lan kraze brize, se pa lan fè bri pale anpil melimelo tèt anba lan radyo ak lan televizyon kondisyon lavi n ap chanje.

Sa mande yon travay pasyan, sou nou menm kòm moun, sou valè nou kwè ladan yo, sou sans nou bay diyite n, sou fason nou viv youn ak lòt, sou kapasite n ap genyen pou nou konstwi pazapa yon pwojè kolektif pou peyi nou. E sa m ap di la valab pou nou tout ki rete kwè lan peyi a, pou mwen menm, pou nou menm ki la, pou tout lòt Ayisyèn ak Ayisyen ki konnen istwa peyi an, ki konnen enpòtans istwa sa lan lemonn, e ki pa asepte pou yo kontinye trete n kòm peyi ki pi pòv, ki lan malsite ki pi grav sou latè, kote se toujou chen manje chen, trayizon ak vyolans ki fè se degrenngole sèlman n ap degrenngole.

Non ! Pak la se yon egzanp travay kolektif, yon travay tèt ansanm pou kreye yon espas ki bèl, ki akeyan, ki pwòp. Sa pa fasil, sa mande kouraj, enèji, refleksyon, tout tan, men tou sanksyon ak rekonpans lè sa nesesè. Nou pa kapab kontinye viv lan yon peyi kote enpinite layite kòl toupatou ki fè kenenpòt kriminèl kapab kontinye fè krim san kè sote.

Pak la se yon egzanp. Men plen lòt egzanp lan peyi a kote moun yo, jèn yo ak kreye, ap travay. Se yo ki pou kontinye bannou espwa malgre tout difikilte, tout konfizyon nou konnen lan peyi a jounen jodi a.

Se pi bèl fason pou nou kontinye onore mò nou yo, pou nou pa manje manje bliye, pou nou komemore katastròf la ak tout diyite n.

M ap fini pou remèsye tout estaf Matisan ak Avni Kristòf la ki pèmèt reyalizasyon komemorasyon sa. Gad chanpèt yo, jadinye yo, animatè yo, administrasyon an, dirèksyon an, atis yo, jèn mizisyen fanfa a, fotograf yo, ouvriye yo, tout moun ki patisipe lan zèv kolektif sa. Mèsi pou travay nou.

Yon mèsi espesyal pou Pascale ki soti lwen, ki la avè n jodi a. Pascale se yon gwo atis, ki espoze zèv li yo lan anpil peyi lan Karayib la, Etazini, ann Afrik, ann Ewòp. Se limen m ki te gen lide di, nou pa bezwen al konstwi yon moniman an beton lan memoryal la. Pye mimi an se yon moniman. Nou lan yon pak natirèl, se bèl pyebwa sa pou nou abiye yon fason pou l toujou rete bèl epi pou l lespri kreyasyon li fè lan mimi an vle di n kichoy.

M ap salye tou prezan yon zanmi ki soti lwen, Georgia Makhlouf. Yon ekrivèn peyi Liban ki gen istwa fanmi l ki mele ak peyi d Ayiti. Nou kontan akeyi w lan seremoni sa Georgia, nou kontan ou pataje moman espesyal sa avè n.

Mèsi tou pou prezans Saudi ak Ana Maria, 2 zanmi ki soti Repiblik Dominikèn ki vin pote solidarite yo avè n jodi, tankou majistra Ansapit, yon komin kote FOKAL ap travay depi ane pase ki vini lan Pak la pou premye fwa lan okazyon komemorasyon tranblemann tè a. M ap di nou mèsi deske nou fè deplasman an, sa konte anpil pou nou tout ki la.

Bòn ane 2020 ! Kouraj, sante, solidarite !

Mèsi anpil !

Michèle Duvivier Pierre-Louis

Adresse et contact

FOKAL - OPEN SOCIETY FOUNDATION HAITI
143, Avenue Christophe BP 2720 HT 6112
Port-au-Prince,Haïti | Tel : (509) 2813-1694

logos 3

 

 

 

 

Mots-clés

S'abonner à nouvèl FOKAL

Copyright © 2017 FOKAL. | Design by: jehilaire@logipam.com